Tags: GIOI-THIEU-QUA-ANH-MOT-SO-CAC-DU-AN-TRAM-BIEN-AP-110kV

Ảnh giới thiệu một số dự án trạm biến áp 110kV do Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyến giao công nghệ - Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn thiết kế lập DAĐT, TKKT, BVTC và Tổng dự toán đã đóng điện vận hành an toàn trong những năm gần đây.

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây