Tags: GIOI-THIEU-QUA-ANH-MOT-SO-CAC-DU-AN-TRAM-BIEN-AP-110kV

Ảnh giới thiệu một số dự án trạm biến áp 110kV do Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyến giao công nghệ - Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn thiết kế lập DAĐT, TKKT, BVTC và Tổng dự toán đã đóng điện vận hành an toàn trong những năm gần đây.

  • Green Energy

  • Clean Energy