Năm 2006

Đề tài: Nghiên cứu, xác định một số thông số thuỷ lực chủ yếu của đập tràn xả lũ: Hệ số lưu lượng, vận tốc và áp lực. Mã số: I128. Chủ nhiệm: KS. Kiều Cẩm Thúy.
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện (giai đoạn 1). Mã số: I127. Chủ nhiệm: TSKH. Trần Kỳ Phúc.
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích dòng phân cực và khử  cực để xác định hàm lượng độ ẩm trong cách điện rắn của máy biến áp  lực. Mã số: I126. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Kiên.
Đề tài: Nghiên cứu, sử dụng các dạng năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất và đời sống. Mã số: I125. Chủ nhiệm: KS. Vũ Văn Sơn.
Đề tài: Nghiên cứu, áp dụng pin mặt trời phục vụ đời sống của nhân dân các dân tộc ở những bản vùng sâu, vùng xa không có khả năng cung cấp điện lưới của tỉnh Lai Châu. Mã số: I124. Chủ nhiệm: KS. Vũ Thị Giáng.
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ đồng phát nhiệt điện trong khu công nghiệp đa ngành để năng cao hiệu qủa sử dụng năng lượng. Mã số I122. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp và đề xuất mô hình sản xuất, sử dụng năng lượng (điện & nhiệt) tại chỗ cho các buôn/làng/bản cô lập với lưới điện quốc gia. Mã số: I121. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng cơ chế vỡ đập tới hệ số lưu lượng của tràn sự cố kiểu đập tự vỡ. Mã số: I120. Chủ nhiệm: KS. Trần Vũ.
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm trạm phát điện dùng dòng chảy thuỷ triều công suất nhỏ (0,5 - 1 kW). Mã số: I119. Chủ nhiệm: KS. Vũ Văn Sơn.
Đề tài: Đánh giá hiện trạng xây dựng, định hướng phát triển lưới điện trung áp Việt Nam, những giải pháp và lộ trình giảm thiểu số cấp điện áp của lưới trung áp (giai đoạn2). Mã số: I118. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.

  • Green Energy

  • Clean Energy