Năm 2008

Đề tài: Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghiệp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Mã số: I152. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.
Đề tài: Khảo sát thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc các chuyên ngành lựa chọn. Mã số: I151. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng.
Đề tài: Một số nội dung của ĐT cấp NN " NC đánh giá thực trạng phân bố Điện từ trường của các đường dây cao thế từ 220kV trở lên và các trạm phát sóng tần số Radio từ 100kHz đến 1 Ghz và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe cộng đồng". Mã số: I153. Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thanh Hải.
Đề tài: Nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng năng lực kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện gia dụng điển hình tại Việt Nam. Mã số: I150. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Song.
Đề tài: Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mã số: I149. Chủ nhiệm: KS. Vũ Thị Giáng.
Đề tài: Bài toán kinh tế - kỹ thuật trong truyền tải điện một chiều và xoay chiều, ứng dụng vào hệ thống điện Việt Nam. Mã số: I148. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Mạnh Cường.
Đề tài: Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện trong máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp. Mã số:I147. Chủ nhiệm: KS. Lê Văn Khánh.
Đề tài: Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995-2005. Mã số: I146. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Khánh.
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng mạng nơ ron nhân tạo trong dự báo ngắn hạn phụ tải điện. Mã số: I145. Chủ nhiệm: TSKH. Trần Kỳ Phúc.
Đề tài: Nghiên cứu khả năng phá huỷ cách điện bề mặt của Silicon sử dụng trong cách điện cao áp chế tạo bằng vật liệu Compozit phủ Silicon sau khi chịu tác động tác động phá huỷ bề mặt (phóng điện, plazma… ). Mã số: I144. Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thanh Hải.
Đề tài: Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong thị trường phát điện cạnh tranh. Mã số: I143. Chủ nhiệm: ThS. Tiết Minh Tuyết.
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn đầu tư - độ tin cậy, đề xuất các giả pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp.  Mã số: I142. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Hạnh.
Đề tài: Nghiên cứu khảo sát, đánh giá hiện trạng năng lực kiểm tra thử nghiệm thiết bị điện gia dụng điển hình tại Việt Nam. Mã số: I150. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đức Song.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.
Đề tài: Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mã số: I149. Chủ nhiệm: KS. Vũ Thị Giáng.
Đề tài: Ứng dụng các trạm phát điện bằng pin mặt trời công suất nhỏ cho trường dân tộc nội trú, trạm y tế xã Tân Trạng và Thượng Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mã số: I149. Chủ nhiệm: KS. Vũ Thị Giáng.
Báo cáo đề tài được lưu tại Viện Năng lượng.

  • Green Energy

  • Clean Energy