Năm 2010

Đề tài: Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật khi đấu nối nguồn điện phân tán vào lưới điện trung áp. Mã số: I173.Chủ nhiệm: ThS. Lê Việt Cường.
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa. Mã số: I172. Chủ nhiệm: KS. Phạm Hồng Vân.
Đề tài: Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chi phí và bù giá cho các Dự án tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo. Mã số: I171. Chủ nhiệm: KS. Vũ Ngọc Đức.
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hố xói sau tràn vận hành đến ổn định đập bê tông trọng lực. Mã số: I170. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Danh Oanh.
Đề tài: Nghiên cứu, điều tra - khảo sát đề xuất định mức sử dụng năng lượng cho các ngành công nghiệp lựa chọn (GĐ 2). Mã số: I168. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Đức Cường.
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp chuẩn đoán và xác định điểm sự cố cáp lực ngầm trong lưới điện trung thế. Mã số: I174.Chủ nhiệm: ThS. Lê Công Doanh.

  • Green Energy

  • Clean Energy