Năm 2013

TÓM TẮT
Bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá các đặc tính kỹ thuật của phiến điện trở phi tuyến ôxit kim loại kẽm (V-ZnO) trong chống sét van cao áp 220kV tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện cao áp (HVLAB). Các kết quả nghiên cứu thử nghiệm trị số đỉnh của dòng phóng điện có dạng sóng 4/10s sẽ chỉ ra sự ổn định của chống sét van khi sét đánh trực tiếp. Đặc tính dòng – áp của điện trở phi tuyến V-ZnO khi có dòng điện đi qua được thực hiện trên các phiến điện trở của chống sét van. Khi điện áp đặt lên V-ZnO lớn hơn Ungưỡng chỉ cần tăng một trị số nhỏ của điện áp, thì dòng điện đi qua V-ZnO đột biến tăng lên rất nhanh. Đặc tính này được ứng dụng tháo dòng điện sét khi có quá điện áp. Ungưỡng là căn cứ giới hạn tham khảo để thiết kế bộ ruột của V-ZnO. Từ những kết quả thí nghiệm này cho phép đánh giá một số hạng mục cơ bản chất lượng của V-ZnO theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 để đưa chống sét van vào lắp đặt trên lưới điện đạt hiệu quả cao.

Công nghệ KSH đang được phát triển mạnh ở Việt Nam. Các cơ quan nghiên cứu hiện nay mới tập trung hoàn thiện các kiểu công trình KSH quy mô nhỏ cho các hộ chăn nuôi, vì thế tính đến cuối năm 2012 tổng số công trình KSH quy mô hộ gia đình đã xây dựng ở Việt Nam lên đến gần 1 triệu công trình trong tổng tiềm năng 6 triệu hộ. Các công trình KSH quy mô trung bình chưa được tập trung nghiên cứu thích đáng.


I. Mở đầu
Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực điện ở nước ta đã có nhiều tiến bộ rõ nét, một trong những ứng dụng đang trở nên phổ biến đó là việc sử dụng thiết bị đóng cắt kiểu kín cách điện bằng khí SF6 hay còn gọi là thiết bị GIS (Gas Insulation Switchgear) trong các trạm biến áp trung gian, và sử dụng các trạm biến áp cách điện khí SF6 (GIS: Gas insulated substation).
 Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên được đánh giá là vùng có tiềm năng thủy điện đứng thứ hai sau Miền Bắc, nhưng lại là khu vực tập trung nhiều nhà máy thủy điện nhất cả nước. 

Các kiểu công trình khí sinh học năng suất cao có sử dụng lọc sinh học, lọc kỵ khí…đã được nghiên cứu và phát triển ở nhiều nước trên thế giới, ưu điểm nổi bật của công nghệ là hiệu suất sinh khí cao đạt đến 1m3 khí/m3 phân huỷ trong khi đó ở các công trình khí sinh học đơn giản, vận hành theo phương thức nạp liên tục hiệu suất sinh khí vào khoảng 0,3-0,4 m3 khí/m3 phân huỷ, một lợi thế khác của công nghệ đó là chịu được sự thay đổi đột ngột của lưu lượng nguyên liệu nạp vào hàng ngày. 
Tóm tắt: Thiết bị ứng dụng năng lượng mặt trời cung cấp năng lượng nhiệt và điện phát triển mạnh mẽ trên thế giới trong nhiều năm gần đây. Để năng cao hiệu suất thiết bị đã có nhiều nghiên cứu, nhiều sản phẩm cơ cấu định hướng theo vị trí mặt trời lắp cho tấm thu bức xạ mặt trời. Cơ cấu định hướng theo vị trí mặt trời được sử dụng để đưa mặt thu các thiết bị luôn hướng về phía mặt trời nhằm thu nhiều năng lượng nhất. Ở Việt Nam, cơ cấu định hướng mặt thu theo vị trí mặt trời chưa được quan tâm nhiều, đã có một số thử nghiệm từ các trường đại học ở quy mô phòng thí nghiệm.
TS. Nguyễn Hữu Kiên; KS. Trần Việt Sơn
Viện Năng lượng – Bộ Công Thương
Bài báo nhằm xây dựng quy trình thử nghiệm đo tổn hao điện môi cho Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp, dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết cơ bản về kỹ thuật điện cao áp và các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thử nghiệm FT-12 do Pressco AG sản xuất.
Quy hoạch phát triển điện gió cấp quốc gia và cấp tỉnh hiện nay đang là nhiệm vụ cần thiết cấp bách. Trên cơ sở có quy hoạch các địa phương mới có thể kêu gọi đầu tư phát triển điện gió. Điện gió vốn là nguồn năng lượng tái tạo bổ sung đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ điện trên các địa bàn riêng từng tỉnh, nhất là những khu vực có nhiều tiềm năng năng lượng gió. Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch phải theo các quy trình, nội dung mà Bộ Công Thương quy định và cần phải có kinh phí phù hợp.

GS.TS. Lã Văn Út - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Nguyễn Đức Hạnh - Viện Năng lượng, Bộ Công Thương   

Do điều kiện lịch sử để lại, LĐTA Việt Nam hiện tồn tại khá nhiều cấp điện áp. Sự tồn tại nhiều cấp điện áp buộc phải sử dụng nhiều loại thiết bị với xuất sứ khác nhau, điều đó gây trở ngại trong vận hành và khó có thể thiết lập được chế độ làm việc kinh tế; thêm vào đó quá trình cải tạo và quy hoạch cũng gặp nhiều trở ngại do thiếu các chỉ tiêu, định mức hợp lý . . . dẫn đến thiếu chính xác trong dự báo, lựa chọn thiết bị và lãng phí vốn đầu tư, kèm theo đó là quá trình gia tăng tổn thất, giảm chất lượng điện.

  • Lễ Khánh Thành Trung Tâm Thí Nghiệm Trọng ĐIểm HVLab

  • Năng lượng xanh

  • Năng lượng tái tạo

  • Trạm và đường dây