Tuyển Dụng

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Viện Năng lượng và đề nghị từ các đơn vị trong Viện, Hội đồng tuyển dụng Viện thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2022 như sau:
Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lễ tân

  • Green Energy

  • Clean Energy