Đóng điện xung kích dự án Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội (15/05/2019)

                                         Trung tâm Tư vấn Năng lượng và chuyển giao công nghệ (Trung tâm 1) - Viện Năng lượng
Với mục tiêu cung cấp điện an toàn, tin cậy cho Thủ đô Hà Nội. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội.

Dự án này được thực hiện tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội cùng với dự án Trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội. Viện Năng lượng là đơn vị khảo sát thiết kế công trình.
Dự án Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư 460 tỉ đồng. Qui mô tổng thể 2 máy biến áp 500kV-900MVA. Giai đoạn này lắp một máy biến áp AT1 500/220kV-900 MVA.
Ngày 01/11/2018 các bên liên quan đã tổ chức nghiệm thu và đóng điện xung kích máy biến áp AT1 500/220/35kV-900MVA và các thiết bị đóng cắt phía 500kV đễ sẵ sàng cung cấp điện khi đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín hoàn thành.
Trạm biến áp 500 kV Tây Hà Nội sau khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện miền Bắc, tạo liên kết mạch vòng 500kV khu vực Hà Nội và lưới điện miền Bắc; đảm bảo cấp điện cho thủ đô Hà Nội; tăng cường độ an toàn, ổn định vận hành và độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Chia sẻ Share Facebook In ấn Gửi Bình luận
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi Bình luận
Các Tin khác
  • Green Energy

  • Clean Energy